H.C Andersens Store Lisensparty #72

HcLogo.jpg

Et av vår tids største ikoner og forbilder, Peter Schultse, gikk bort i helga. Vi husker og hyller ham ved å dedikere denne episoden til hans minne. I tillegg kommer kommuneansatt og hobby-komiker Stig Torbjørnsen innom for å snakke ansikt til ansikt om noe som plager ham.