Moralens Voktere #2

moralens voktere.jpg

Etikk. Moral. Rett. Galt. Tor Olaf og Ørjan har begge unike perspektiv på områdene. Tor Olaf opplever det på kroppen hver dag i et praktisk anlagt yrke. Ørjan har bachelor i religion, Etikk og kultur. I denne podcasten er lytter i sentrum. Det er innringerens etiske case som greies ut om. Det er i forholdet case - analyse at svarene ligger.