H.C Andersens Store Lisensparty #128

Vi diskuterer nyheten om at UiA ønsker å kutte tilbudet "Litteratur,film,teater". Vi synser rundt muligheten for å drive med organisert kriminalitet. Og vi fortsetter å bryte ned tabuer om sex.