H.C Andersens Store Lisensparty #91

Tor Olaf og Ørjan har latt seg presse til å forsøke og snakke Vegårshei-dialekt, i et forsøk på å gjøre podcasten mer lyttervennlig. Og det blir et interessant møte med en norsk turist som kollektivet møtte på i Amsterdams gater.