Unnskyld Beklager

Stort sett er episodene våre en blanding av bra og dårlig podcast. Vi har glimt av genialitet, men også partier som strengt talt burde klippes bort. Derfor er det en stor opplevelse å ta opp en hel episode med bare gull, og dere kan selv tenke dere hvor stor skuffelse det er å oppleve at denne episoden, som bare er gull, forsvinne p.g.a teknisk svikt. Dette og at vi går mot sommer tar vi opp i episoden. Vi tar også ferie, så det blir ikke ordinær sendeplan fremover.