H.C Andersens Store Lisensparty #172

Vi begynner på nytt igjen etter to år i det ressurssterke kollektivet. Det er bare oss og mikrofonene igjen. Vi tar telefoner fra lyttere, og mye relaterer seg til det å drepe et dyr.