H.C Andersens Store Lisensparty #142

Det som i utgangspunktet var en episode med Fritt Tema, utvikler seg til en debatt rundt radikalisering. Vår siste innringer ryster ved selve bærebjelkene i verdensbildene våre. Noen ganger føles alt bare som en eneste stor konspirasjon...