Klipp #11

Redaksjonen er opptatte med rettssaker, og Tormod har lagd en mix av noe han mener er artig.